Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση βουβωνοκήλης.

Η Θεραπεία της Βουβωνοκήλης:

Είναι αποκλειστικά χειρουργική και η κλασσική μέθοδος της αποκατάστασης της βουβωνοκήλης ειναι η ανοικτή επέμβαση.
Αποτελεί την επι χρόνια καταξιωμένη μέθοδο αντιμετώπισης της κήλης, και εχει υποστεί πλείστες οσες βελτιώσεις και αναθεωρήσεις .
Βουβωνοκήλη - πλέγμα Η χειρουργική αυτή παρουσίασε μίας μεγάλη γκάμμα επεμβάσεων, ανάλογα με τον τρόπο συρραφής των ιστών, και ανάλογα με τους χειρουργούς – πρωτοπόρους εκείνης της εποχής, έλαβαν και την ανάλογη "ονομασία” πχ Bassini, Souldice, Turner, Darn κλπ.
Η σημαντικότερη εξέλιξη της χειρουργικής αντιμετωπισης της κήλης ειναι η μέθοδος τοποθέτησης  πλέγματος, που καθιερώθηκε απο τον Lichtenstein στις αρχες της δεκαετιας του ’80.
Η επεμβάσεις τοποθέτησης πλεγματος, ακολόυθησαν μεγάλη ανθιση στα επόμενα χρόνια και καταξιώθηκαν στην χειρουργική κοινοπτητα παγκοσμίως, κυρίως λογω των σημαντικων αποτελεσμάτων της μεθόδου σε σχέση με την επανεμφάνιση υποτροπή της κηλης μετεγχειρητικά, σε πολυ χαμηλά ποσοστά.
Σήμερα σε πολλά κέντρα και πολλοί χειρουργοί επιτελούν με ασφάλεια την ανοικτή μέθοδο, με την ιδια επιτυχία.

Παρ´ολα αυτά, η επέμβαση στηρζεται στην δίανοιξη-τομή, όλων των στρωμάτων του τοιχώματος, οπως κατά σειράν : δέρμα, υποδόριο, απομευρώσεις, μυς, αγγεια και νεύρα, και περιτόναιο.
Το αποτέλεσμα ειναι η υπαρξη τραύματις-ουλής, και επακολλουθος μετεγχειρητικός πόνος.

Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι σχετιζόμενες με το τραύμα: οίδημα, αιμάτωμα, συλλογή, σιατομή υποδερματίων νεύρων κλπ.

Η υποτροπή της κήλης είναι σημαντικά εξαρτώμενη από την μέθοδο.

Βουβωνοκήλη - πλέγμαΕτσι οι επεμβάσεις με "τάση" (tension repair) χωρίς πλέγμα, εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής σχετιζόμενες με τις επεμβάσεις "χωρίς τάση" (tension free repair), δηλαδή τις επεμβάσεις με πλέγμα

Η μεθοδος ενδείκνυται σήμερα, εφ´όσον η χειρυργική ομάδα δεν έχει λαπαροσκοπική εκπάιδευση,  υπάρχει έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού, υπάρχει αντενδειξη για γενική αναισθησία και εφ´οσον προκειται για μεγάλη οαχεοκήλη με αδυνατον προς αναταξη σάκκο περιτοναίου και σπλάχνου.

Η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και η τεχνολογική εξέλιξη που την συνοδεύει, δημιούργησε την λαπαροσκοπική προσπέλαση στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης, με επακόλουθο την εμφάνιση κατά σειράν δύο λαπαροσκοπικών τεχνικών:

Η ενδοπεριτοναϊκή προσπέλαση θεωρείται πλέον υποδεέστερη της προπεριτοναϊκής επέμβασης διότι:

 • Εχει προσπέλαση διακοιλιακά.
 • Οι χειρισμοί που γίνονται, απαιτούν επαφή των εργαλείωνμε τα ενδοκοιλιακά όργανα.
 • Απαιτείται διάνοιξη του περιτοναίου για την προσπέλαση του χώρου της κήλης, τοποθέτηση του πλέγματος και επανασυρραφή του περιτοναίου, και..
 • Μερικές φορές δημιουργείται επαφή του πλέγματος με ενδοκοιλιακά όργανα (πχ ένερο)!

 Η προπεριτοναϊκή προσπέλαση είναι πλέον καταξιωμένη διότι ΟΛΑ τα ανωτέρω προβλήματα είναι λυμμένα!

 • Η επέμβαση λαμβάνει χώρα στην περιοχή που δημιουργείται η βουβωνοκήλη, δηλαδή στο έσω βουβωνικό στόμιο, κάτωθεν του ορθού κοιλικού μυός, άνωθεν της οπισθίας θήκης αυτού, και ύπερθεν του περιτοναϊκού σάκκου.
 • Δεν δημιουργείται επαφή με ενδοκοιλιακό όργανο και
 • Το πλέγμα ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με σπλάχνο!

Η μέθοδος TEP:

 • Αποτελεί την ιδανική μέθοδο στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης αλλά και της μηροκήλης.
 • Γίνεται με γενική αναισθησία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με επισκληρίδιο αναισθησία.
 • Η διαδικασία απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας με εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
 • Απαιτεί εξαιρετικά οργανωμένο χειρουργείο και αριστα εκπαιδευμένη χειρουργική ομάδα.!

 Θεραπεία Βουβωνοκήλης - Μέθοδος TEP

Η μέθοδος είναι ΙΔΑΝΙΚΗ για την αντιμετώπιση της ξαναχειρουργημένης βουβωνοκήλης δηλαδή της υποτροπής μετά απο ανοικτή επέμβαση διότι επεμβαίνει σε ένα τελείως "παρθένο" χειρουργικά ανατομικό "διαμέρισμα" του σώματος, με επακόλουθο την τοποθέτηση του πλέγματος σε "υγιείς" ιστούς.

Είναι επίσης ΙΔΑΝΙΚΗ και αποτελεί παγκοσμίως απόλυτη ένδειξη για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης "άμφω" βουβωνοκήλης!

Σάμπαλης Γιώργος
Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκόπος
Διευθυντής Χειρουργός - Ευρωκλινική Αθηνών
Μπορείτε να απευθυνθείτε:
Επικοινωνία

Κόστος επέμβασης

Τηλεφωνήστε ΤΩΡΑ για ραντεβού
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Παρακαλώ, θεσατε το επώνυμο σας!
Παρακαλώ υεσατε το email σας!!
Παρακαλώ θεσατε το τηλέφωνο σας!
Παρακαλώ θέσατε το ερώτημα σας!

Τηλεφωνήστε ΤΩΡΑ.

 Γραμματεία ΧειρουργούΓραμματεία Ιατρού      Γιώργος ΣάμπαληςΚινητό Ιατρού

Επικοινωνία με Σάμπαλη ΓεώργιοΕπικοινωνήστε με το γιατρό