Λαπαροσκοπική Heller Μυοτομή - Video

video-Λαπαροσκοπική Μυοτομή για Αχαλασία

Video - Λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller για αχαλασία οισοφάγου

Surgeryonline

Surgeryonline  

Συνδεθείτε με το:  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ