Παρουσίαση εικόνων από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν την αχαλασία οισοφάγου. Μυοτομή κατά Heller.
ozio_gallery_nano