Παρουσίαση εικόνων από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν την χολοκυστεκτομή.
ozio_gallery_nano