Παρουσίαση εικόνων από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν την διαφραγματοκήλη, θολοπλαστική κατά N;issen.
ozio_gallery_nano