Ομιλία για τα πλέγματα κήλης

//Ομιλία για τα πλέγματα κήλης


Ομιλία στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελάχιστα Επεμβατικών μεθόδων Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, με θεμα την “Πλέγματα για Κήλες του Κοιλιακού τοιχώματος

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό