Καλύτερα ανοικτά παρά λαπαροσκοπικά;

//Καλύτερα ανοικτά παρά λαπαροσκοπικά;

Λαπαροσκόπηση ή Ανοικτή επέμβαση;

Η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι μέθοδος πρόσβασης στο εσωτερικό της κοιλίας του αρρώστου, και δεν αποτελεί άλλη χειρουργική διαδικασία!

Οι χειρουργικές πράξεις, η αλληλουχία κινήσεων και ο αλγόριθμος διαδικασίας χειρισμών, είναι ίδιος και συμβατός με την ανοικτη χειρουργική.

Αυτο που διαφέρει και «υπερέχει» είναι η απουσία τομής (διατομή όλων των κοιλιακών στρωμάτων, και η άμεση επαφή με «γάντια», «γάζες» κλπ.)

Υπερέχει η μεγαλύτερη απεικονιστική ικανότητα και ανάλυση που προσφέρει η λαπαροσκοπική κάμερα, και η ανατομική μεγέθυνση της περιοχής.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική μέθοδο, ευρίσκονται στο πλεονέκτημα που προσφέρει η σύγχρονη χειρουργική, τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, την αναίμακτη επέμβαση, την μειωμένη νοσηρότητα και παραμονή στο νοσοκομείο, και τις ελάχιστες επιπλοκές απο το τραύμα.

Η λαπαροσκοπική μέθοδος αποτελεί μία «συνέχεια» της χειρουργικής και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο του έμπειρου και καταρτισμένου χειρουργού, ο οποίος:

  • Οφείλει να είναι άριστος γνώστης και της κλασσικής χειρουργικής πρωτίστως.
  • Να γνωρίζει πότε πρέπει να εφαρμόσει την λαπαροσκοπική μέθοδο, αλλά και πότε θα πρέπει να μετατρέψει την επέμβαση σε «ανοικτή», με σκοπό το καλό του ασθενούς και την αρτιότητα της επέμβασης.