Καλύτερα ανοικτά παρά λαπαροσκοπικά;

//Καλύτερα ανοικτά παρά λαπαροσκοπικά;

Λαπαροσκόπηση ή Ανοικτή επέμβαση;

Η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι μέθοδος πρόσβασης στο εσωτερικό της κοιλίας του αρρώστου, και δεν αποτελεί άλλη χειρουργική διαδικασία!

Οι χειρουργικές πράξεις, η αλληλουχία κινήσεων και ο αλγόριθμος διαδικασίας χειρισμών, είναι ίδιος και συμβατός με την ανοικτη χειρουργική.

Αυτο που διαφέρει και “υπερέχει” είναι η απουσία τομής (διατομή όλων των κοιλιακών στρωμάτων, και η άμεση επαφή με “γάντια”, “γάζες” κλπ.)

Υπερέχει η μεγαλύτερη απεικονιστική ικανότητα και ανάλυση που προσφέρει η λαπαροσκοπική κάμερα, και η ανατομική μεγέθυνση της περιοχής.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική μέθοδο, ευρίσκονται στο πλεονέκτημα που προσφέρει η σύγχρονη χειρουργική, τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, την αναίμακτη επέμβαση, την μειωμένη νοσηρότητα και παραμονή στο νοσοκομείο, και τις ελάχιστες επιπλοκές απο το τραύμα.

Η λαπαροσκοπική μέθοδος αποτελεί μία “συνέχεια” της χειρουργικής και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο του έμπειρου και καταρτισμένου χειρουργού, ο οποίος:

  • Οφείλει να είναι άριστος γνώστης και της κλασσικής χειρουργικής πρωτίστως.
  • Να γνωρίζει πότε πρέπει να εφαρμόσει την λαπαροσκοπική μέθοδο, αλλά και πότε θα πρέπει να μετατρέψει την επέμβαση σε “ανοικτή”, με σκοπό το καλό του ασθενούς και την αρτιότητα της επέμβασης.
Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό