Αφαίρεση Χολής: Πώς Γίνεται Η Επέμβαση & Ποιο Το Κόστος

//Αφαίρεση Χολής: Πώς Γίνεται Η Επέμβαση & Ποιο Το Κόστος

Η επέμβαση γίνεται με την λαπαροσκοπική μέθοδο. Αποτελεί την πλέον καταξιωμένη διεθνώς τεχνική, ανώδυνη, ατραυματική και αναίμακτη.
Η επέμβαση γίνεται με Γενική νάρκωση, εφ’οσον έχει προηγηθεί συγκεκριμένος προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος και περιλαμβάνει:

  • Αιματολογικό έλεγχο (γενική αίματος).
  • Βιοχημικό-ηπατολογικό έλεγχο (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, γGt, αλκαλική φωσφατάση, χολερυθρίνη)
  • Ελεγχο πηκτικότητος (Χρόνος προθρομβίνης-INR, και APTT).
  • Kαρδιολογικό έλεγχο (ΗΚΓ και καρδιολογική εκτίμηση και αν χρειαστεί υπερηχογράφημα-tripplex καρδίας)
  • Ακτινογραφία θώρακος και αν χρειαστεί πνευμονολογική εκτίμηση και σπιρομέτρηση.

Η επέμβαση γίνεται εφ’οσον ο ασθενής εχει κοιμηθεί, με την είσοδο μικρών σωληνίσκων στην κοιλιακή χώρα, με τον πρώτο σωληνισκο (trocar), να εισάγεται ατραυματικά κατα απο τον ομφαλό, και τα υπόλοιπα 3, με μικρές οπές των 5 χιλιοστών. Τα τροκάρ, αποτελούν σωλήνες εισόδου εξειδικευμένων λαπαροσκοπικών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιεί ο χειρουργός και ο βοηθός για την διενέργεια της επέμβασης, κοιτώντας μεσα απο monitors υψηλής ανάλυσης, με απόλυτη ασφάλεια λόγω της πολύ μεγάλης μεγένθυσης και ευκρίνειας (high definition imaging)! Η χοληδόχος κύστη αφαιρειται ατραυματικά και αναιμακτα απο την ηπατική κοίτη, τιθεται σε ειδικό endobag (αποστειρωμένο σάκκο) ενδοκοιλιακά, και τελικά ανασύρεται απο το ομφαλικό τροκάρ. Ακολουθεί πλαστική των μικρών τραυμάτων με ενδοδερμική ραφή.
Η διαδικασία επιτελείται λόγω της εμπειρίας ταχύτατα, σε διάστημα μικρότερο της μισής ώρας χειρουργικού χρόνου, ενώ ο ασθενής παραμένει στην ανάνηψη για 10-20 λεπτά και μεταφέρεται στο δωμάτιο του έχοντας μόνον ορό για λίγες ώρες.

Το κόστος της επέμβασης σχετίζεται κυρίως με την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς και τις συμβάσεις που έχει η κλινική με το ταμείο του. Ολες οι ιδιωτικές κλινικές έχουν συνήθως σύμβαση με τα ταμεία του ΕΟΠΠΥ , κατα ένα μερος των εξόδων. Οπότε ο ασθενής πληρώνει την συμμετοχή του στα έξοδα κλινικής (εξαρτάται απο το είδος επέμβασης), τα υλικά της επέμβασης και τις αμοιβές της χειρουργικής ομάδος και του αναισθησιολόγου.

Σε περίπτωση Ιδιωτικής Ασφάλειας, ο ασθενής ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει, μπορεί να μήν συμμετάσχει καθόλου στο τιμολόγιο ή ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του.

Σαφής ενημέρωση για το ΚΟΣΤΟΣ υπάρχει στην ειδική υποσελίδα μας.

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό