Κιρσοκήλη Συμπτώματα: Πότε Πρέπει Να Χειρουργηθεί

//Κιρσοκήλη Συμπτώματα: Πότε Πρέπει Να Χειρουργηθεί

Τα συμπτώματα μίας κιρσοκήλης συνήθως είναι:

  • Πόνος ο οποίος επιτείνεται κατά την παρατεταμένη ορθοστασία ή την κόπωση.
  • Διαταραχή στην ομαλή ανάπτυξη του όρχεως που πάσχει.
  • Διαταραχή στο σπέρμα και συνεπώς τη γονιμότητα.

Η κιρσοκήλη πρέπει να χειρουργείται:

  • Σε παιδιά, στα οποία τεκμηριωμένα, με υπερηχογραφικό έλεγχο, φαίνεται πως υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του όρχεως.
  • Σε άντρες με επηρεασμένο σπέρμα, που έχουν κλινική κιρσοκήλη και υπογονιμότητα για 1 τουλάχιστον χρόνο.

 

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό