Αφαίρεση λίθου ουρητήρα

//Αφαίρεση λίθου ουρητήρα


Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού λαπαροσκοπικής αφαίρεσης λίθου ουρητήρα