Διαφραγματοκήλη

//Διαφραγματοκήλη


Video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης διαφραγματοκήλης με θολοπλαστική κατά Nissen