Βουβωνοκήλη

//Βουβωνοκήλη


Video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης με τη μέθοδο TEP