Κοιλιοκήλη με πλέγμα

//Κοιλιοκήλη με πλέγμα


Video-παρουσίαση της διενέργειας λαπαροκοπικής αποκατάστασης κοιλιοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό