Διολίσθηση δακτυλίου (slippage)

///Διολίσθηση δακτυλίου (slippage)


Παρουσίαση της λαπαροσκοπικής αποκαταστάσεως διολίσθησης δακτυλίου Lap-Band

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό