Επέμβαση δακτυλίου

///Επέμβαση δακτυλίου


Video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής τοποθέτησης δακτυλίου για παχυσαρκία