Ρυθμίζοντας τον Δακτύλιο

///Ρυθμίζοντας τον Δακτύλιο


Πώς γίνεται η ρύθμιση του δακτυλίου Lap-Band μέσω της ειδικής βαλβίδας

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό