Τοποθέτηση Lap-Band

///Τοποθέτηση Lap-Band


Video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής τοποθέτησης Lap Bnd για νοσογόνο παχυσαρκία