Λαπαροσκοπική μυοτομή για αχαλασία

//Λαπαροσκοπική μυοτομή για αχαλασία


Παρουσιάζεται αναλυτική video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής μυοτομής κατά Heller σε ασθενή με αχαλασία οισοφάγου και η πρόσθια θολοπλαστική κατά DOR

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό