Διαφραγματοκήλη

///Διαφραγματοκήλη

Παρουσίαση εικόνων από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν την διαφραγματοκήλη, θολοπλαστική κατά Nissen