Κιρσοκήλη λαπαροσκοπικά

///Κιρσοκήλη λαπαροσκοπικά

Παρουσίαση εικόνων από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν την κιρσοκήλη – Λαπαροσκοπική απολίνωση σπερματικών φλεβών

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό