Πυελική Αιμορραγία

//Πυελική Αιμορραγία


Παρουσίαση περιστατικού πυελικής αιμορραγίας από ρήξη ωοθήκης και η λαπαροσκοπική της αντιμετώπιση