Συμφυτικός Ειλεός Εντέρου

//Συμφυτικός Ειλεός Εντέρου


Video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής λύσης ενδοκοιλιακών συμφύσεων και αποφρακτικού ειλεού

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό