Λαπαροσκόπηση & Κακοήθης Νόσος

///Λαπαροσκόπηση & Κακοήθης Νόσος

Η λαπαροσκοπική χειρουργική ΣΗΜΕΡΑ μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση και αντιμετώπιση των νεοπλασιών προσφέροντας την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική σε ασθενείς με νεοπλασία.

Οι ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ της λαπαροσκοπικής εφαρμογής είναι:

  • Η ανίχνευση μικρομεταστάσεων και ενδοπεριτοναϊκών εστιών σε ασθενείς με υποψία κακοήθειας προς αποφυγήν της λαπαροτομίας!
  • Η λήψη κυτταρολογικού υλικού και βιοψίας από όγκους ή λεμφαδένες ειδικά από θέσεις που είναι ΑΝΕΦΙΚΤΗ η προσπέλαση με αξονικό τομογράφο.
  • Η χειρουργική εκτομή όγκων μαζί με λεμφαδενική νόσο σε κακοήθειες είτε θεραπευτική ή και παρηγορητικά!!!
  • Η ταυτόχρονη χρήση RF (radiofrequency) προς εξάχνωση (ablation) ηπατικών εστιών!!!

Η λαπαροσκόπηση λοιπόν μπορεί να εφαρμοσθεί σε είδη Κακοήθειας όπως:

  • Καρκίνος Εντέρου
  • Καρκίνος Γυναικολογικός
  • Καρκίνος Στομάχου
  • Καρκίνος παγκρέατος
  • Αδιάγνωστες περιπτώσεις
  • Μεταστατικός ή και πρωτοπαθής ηπατικός καρκίνος
Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό