Ρομποτική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης

//Ρομποτική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης

Ρομποτική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης.

Αναλύοντας τις κοιλιοκήλες.

Κοιλιοκήλη εννοούμε, οποιαδήποτε κήλη η οποία αναπτύσσεται στο κοιλιακό τοίχωμα έχοντας μείζονα σχέση με τους μύς του προσθίου και πλαγίου κοιλιακού τοιχώματος (ορθός κοιλιακός, έξω-έσω λοξός μύς κλπ). Στην κατηγορία αυτή ανήκει και:

 • η ομφαλοκήλη (η οποία έχει σχέση με τον ομφαλικό δακτύλιο και τις διαταραχές αυτού).
 • όλες οι μετεγχειρητικές κήλες οι οποίες δηλαδή παρουσιάζονται μετά από χειρουργική επέμβαση στο κοιλιακό τοίχωμα.

Ρομποτική Κοιλιοκήλη

Ανάλογα με την ανατομική θέση που παρουσιάζεται η κοιλιοκήλη έχουμε τις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Οι βουβωνοκήλες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, έχουν ιδιαίτερη ανατομική και αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα.

Διάγνωση των κοιλιοκηλών.

Η διάγνωση των κοιλιοκηλών γίνεται:

 • Κλινικά. Δηλαδή απο την κλινική εξέταση όπου παρατηρείται η γνωστή προπέτεια στο κοιλιακό τοίχωμα.
 • Συπτωματολογία. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπιος πόνος, τοπικό κάψιμο έως πιό προχωρημένα όπως έντονος πόνος συνοδευόμενος με διαταραχές λειτουργίας του πεπτικού λόγω συμμετοχής του σπλάχνου στον αυχένα της κήλης.
 • Απεικονιστικά. Αυτό σημαίνει πως ένα απλό υπερηχογράφημα πολλές φορές αρκεί για την διαπίστωση ύπαρξης κήλης αλλά και καταμέτρηση του ανοίγματος του τοιχώματος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά για τις κοιλιοκήλες εδω:

Πολλές φορές όμως η αξονική τομογραφία αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο διάγνωσης αλλά και προεγχειρητικού σχεδιασμού για τον χειρουργό, διότι αφένός μέν διαγιγνώσκει την κήλη, και καταμετρά με ακρίβεια το άνοιγμα, εφ’ετέρου αναδεικνύει το προσπίπτον σπλάχνο διαμέσου του αυχένα της κήλης (το οποίο μπορεί να είναι λεπτό ή παχύ έντερο, επίπλουν, τμήμα της ουροδόχου κύστεως κλπ).

Χειρουργική Θεραπεία Κοιλιοκηλών.

Το ότι η θεραπεία των κοιλιοκηλών είναι αποκλειστικά χειρουργική, δεν θέτει θέμα αμφισβήτισης. Εχει αναλυθεί σε ιδιαίτερο άρθρο η λαπαροσκοπική αποκατάσταση αυτής με τοποθέτηση πλέγματος και τα πλεονεκτήματα αυτής σε σχέση με την “ανοικτή” κλασική επέμβαση.

Η Ρομποτική Αποκατάσταση της κοιλιοκήλης.

Η εμφάνιση και χρήση της Ρομποτικής Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των κοιλιοκηλών, έρχεται πλέον και τίθεται σαν Σημαντική Τεχνική στην Αποκατάσταση λόγω ΙΣΧΥΡΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ αυτής σε σχέση με την Λαπαροσκοπική ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ να εφαρμοστεί.

Τα πλεονεκτήματα αυτής είναι:

 • Η Εξαιρετικά ευχέρής σύγκλειση του χάσματος της κήλης με τεχνικές ρομποτικής συρραφής, το οποίο αποτελεί και σημαντική χειρουργική πράξη, διότι εξασφαλίζει την μείωση των υποτροπών.
 • Η αποφυγή πλέον των καθηλωτικών tacks, τα οποία ενοχοποιούνται για σημαντικό μέρος του μετεγχειρητικού πόνου και του τραυματισμού νεύρων.
 • Η συρραφή του πλέγματος στο κοιλιακό τοίχωμα και
 • Η τοποθέτηση του πλέγματος οπισθοπεριτοναϊκά γεγονός που διευκολύνεται τα μέγιστα λόγω των εξειδικευμένων κινήσεων του ρομπότ και των τεχνικών συρραφής του περιτοναίου.

Μετεγχειρητική πορεία.

 • Η μετεγχειρητική πορεία είναι πολύ ομαλή, ο πόνος είναι εξαιρετικά ολιγότερος απο την “ανοικτή” επέμβαση, και σαφως ηπιότερος απο την λαπαροσκοπική μέθοδο.
 • Η νοσηλεία συνήθως είναι 24ωρος και η επιστροφή στις δραστηριότητες σύντομη.

 

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό