Εφαρμογές των Laser

//Εφαρμογές των Laser

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Ενίσχυση φωτός με διηγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας)

Το Laser αποτελεί μία ειδική δέσμη φωτεινής ακτινοβολίας, η οποία δεν υπάρχει σε φυσικές συνθήκες, αλλά παράγεται στο εργαστήριο με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Η ακτινοβολία αυτή χρειάζεται μία πηγή ενέργειας (πχ. Ηλεκτρικό ρεύμα) και ένα φυσικό “μέσο” για να παραχθεί (κρύσταλλος, αέριο κλπ). Ανάλογα με το “μέσο” που χρησιμοποιείται γιά την παραγωγή της δέσμης, η ακτινοβολία παρουσιάζει τις εκάστοτε “ιδιαιτερότητες” που την χαρακτηρίζουν και καθορίζουν την δράση της στο περιβάλλον. Οι γενικές ιδιότητες της ακτινοβολίας Laser είναι: Συγκεντρωμένη ενέργεια σε σταθερή δέσμη φωτός η οποία δεν διαχέεται και δεν αποκλίνει στην πορεία της και μονοχρωματικότητα ως προς το φάσμα. Δηλαδή με λίγα λόγια, η δέσμη φωτός ξεκινάει από την πηγή της και καταλήγει στον στόχο έχοντας την ίδια διάμετρο και το ίδιο χρώμα. Η δέσμη των laser μπορεί να μεταφερθεί είτε άμεσα στον αέρα όπως το κοινό φώς είτε μέσω ειδικών μεταφορέων δέσμης όπως οι αρθρωτοί βραχίονες και οι οπτικές ίνες.

Η σημαντική ιδιότητα αυτή των Laser έχει χρησιμοποιηθεί στην βιομηχανία, στις μεταφορές στην πολεμική βιομηχανία και στην Ιατρική. Η ειδική δράση που έχει το Laser στον ανθρώπινο ιστό έχει μελετηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη Laser ανάλογα με την δράση που επιθυμούμε να έχουν. Ανάλογα με το “μέσο” που χρησιμοποιείται γιά την παραγωγή του laser έχουν κατασκευασθεί οι κάτωθι τύποι Laser που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και ειδικώτερα στην χειρουργική:

  • Laser διοξειδίου του άνθρακος (CO2), που αποτελεί το πιό σύνηθες Laser στην χειρουργική
  • Laser NdYag, χρησιμοποιούμενο συχνά στην χειρουργική, την ενδοσκοπική επεμβατική χειρουργική και γαστρεντερολογία.
  • Laser αργού, χρησιμοποιούμενο στην αγγειολογία, λόγω της ειδικής δράσης στα τριχοειδή αγγεία.
  • Laser Excimer χρησιμοποιούμενο στην οφθαλμολογία.
  • Διάφοροι άλλοι τύποι Laser, με ειδικότερες εφαρμογές (φωτοδυναμικές θεραπείες κλπ).

Σήμερα, οι εφαρμογές των Laser στην Ιατρική και ειδικώτερα στον τομέα της Χειρουργικής είναι πολλαπλές και συνεχώς εξελισσόμενες, βασιζόμενες στην συνεχόμενη μελέτη, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.
Η βασική επίδραση της δέσμης Laser σε ανθρώπινο ιστό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των κυριωτέρων είναι το είδος του ιστού, η περιεκτικότητα του σε νερό, αίμα κλπ, το μήκος κύματος της μονοχρωματικής ακτινοβολίας και η ισχύς της δέσμης (Watt).

Οι πολυποίκιλλοι συνδυασμοί που προκύπτουν δημιουργούν ένα ευρύτατο φάσμα διακυμάνσεων και επομένως εφαρμογών, τις οποίες ο ειδικευμένος στα Laser χειρουργός καλείται να γνωρίζει, γιά να εφαρμόσει με ασφάλεια την εμπειρία του πάνω στο ανθρώπινο πρόβλημα. Οι κίνδυνοι από την εφαρμογή Laser είναι υπαρκτοί, αλλά όχι τεράστιοι, όπως τυχόν φήμες να έχουν διαρεύσει, βασιζόμενες σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτοί, στην χειρουργική πράξη, είναι μικροί λόγω της χαμηλής ισχύος των ιατρικών Laser, και αφορούν το θερμικό έγκαυμα, τις βλάβες οφθαλών και την εισρόφηση σωματιδίων καπνού δυνητικά μολυσμένων. Η εκπαίδευση-στελέχωση οργανωμένου τμήματος Laser, και η βασική εμπειρία του θεράποντος ιατρού, είναι βασική προϋπόθεση γιά την ασφαλή διενέργεια των εφαρμογών, γεγονός που στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο και έχει εξασφαλίσει την διενέργεια πλήθος επεμβάσεων με Laser, χωρίς επιπλοκές.

Οι κλινικές εφαρμογές του  Laser που έρχονται στα εδάφια της Γενικής Χειρουργικής αφορούν:

  • Χειρουργικές παθήσεις δέρματος και μαλακών μορίων. Τέτοιες είναι οι σπίλοι (κοινώς “ελιές”) διαφόρων ειδών, οι μυρμηγκίες, οι κάλοι,οι εισφρύσεις όνυχος, τα ποικίλλα θηλώματα και επιπλέον κύστεις, λιπώματα και κάθε είδους όγκοι του δέρματος και των μαλακών μορίων όπως το μελάνωμα, το επιθηλίωμα κλπ. Το Laser CO2, αποτελεί το βασικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται με ταχύτατη δράση, αναίμακτη, ελάχιστη ουλή και άριστη επούλωση.
  • Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού. Αφορούν τις αιμορροϊδες, τα περιεδρικά συρίγγια και αποστήματα, τις κύστεις κόκκυγος, τα κονδυλώματα της περιοχής κλπ. Χρησιμοποιείται το ίδιο μηχάνημα με άριστα αποτελέσματα. Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται νοσηλεία 24ωρος (μεγάλες αιμορροϊδες κλπ), αλλά βασικά οι επεμβάσεις συνοδεύονται πάντα από μετεγχειρητικά γρήγορη ανάρρωση και λιγώτερο πόνο.
  • Ενδοσκοπική-λαπαροσκοπική χειρουργική. Αποτελούν τελείως εξειδικευμένες επεμβάσεις, διαδραματιζόμενες σε πλέον οργανωμένα τμήματα επανδρωμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, και εφαρμόζονται σε επεμβάσεις όπως χολοκυστεκτομή, λύση συμφύσεων, γυναικολογικές επεμβάσεις, όπου το NdYag-Laser μέσω οπτικής ίνας, αποτελεί το ιδανικό μέσο παραγωγής δέσμης. Το ίδιο όργανο, χρησιμοποιείται στην ενδοσκοπική γαστρεντερολογία-ουρολογία-πνευμονολογία με σκοπό την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση όγκων-στενώσεων των διαφόρων αυλών, και παρηγορητική θεραπεία καρκινοπαθών σε προχωρημένο στάδιο.

Γενικά το Laser σήμερα αποτελεί ένα “όπλο”-επίτευγμα της τεχνολογίας που σε έμπειρα εξειδικευμένα χειρουργικά χέρια μπορεί να δώσει θεραπευτικές λύσεις σε πλείστα όσα χειρουργικά προβλήματα, με σκοπό την ελάχιστοποίηση της επεμβατικότητας,των επιπλοκών και του πόνου.

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό