Άμεση επικοινωνία: Τηλ. 210-6001302   Email: sambalis@yahoo.com

Διευθυντής Χειρουργός στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη είναι ανεπάρκεια των φλεβών του όρχεως λόγω διαταραχών των βαλβίδων αυτού. Σαν αποτέλεσμα, το αίμα λιμνάζει στο φλεβικό δίκτυο με επακόλουθο τον σχηματισμό κομβολοειδούς διάτασης του, και αύξησης της θερμοκρασίας του συστοίχου όρχεως., και την σταδιακά επερχόμενη μείωση της σπερματογένεσης.

Βρίσκεστε εδώ: » Αρχική » Παθήσεις » Κήλες » Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη είναι διάταση ελικοειδής των φλεβών του όρχεως (σπερματικές φλέβες), και η ετυμολογία της λέξεως προέρχεται από τους κιρσούς (των φλεβών) και την κήλη, λόγω του ότι παρουσιάζεται στην ανατομική περιοχή που δημιουργείται η κήλη στους άνδρες.

Φυσικά λοιπόν κατ’ αρχήν αφορά μόνο τον ανδρικό πληθυσμό, και στο 90% των περιπτώσεων δημιουργείται στον αριστερό όρχι, λόγω καθαρά ανατομικών λόγων: Η αριστερή σπερματική φλέβα, εκβάλλει κάθετα στην αριστερή νεφρική, ενώ η δεξιά σπερματική εκβάλλει απ’ευθείας στην κάτω κοίλη φλέβα.

Η κιρσοκήλη στην πραγματικότητα είναι ανεπάρκεια του φλεβικού συστήματος του όρχεως να επιστρέψει φυσιολογικά το αίμα στην καρδιά, λόγω διαταραχών των βαλβίδων αυτού. Σαν αποτέλεσμα, το αίμα λιμνάζει στο φλεβικό δίκτυο το οποίο διατείνεται με επακόλουθο τον σχηματισμό κομβολοειδούς διάτασης του, και αύξησης της θερμοκρασίας του συστοίχου όρχεως.

Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακά επερχόμενη μείωση της σπερματογένεσης.

Συμπτώματα κιρσοκήλης

Εκτός από το γεγονός ότι η διάταση των φλεβών μπορεί να γίνει ιδιαίτερα μεγάλη και εμφανής, σε σημαντικό ποσοστό οι ασθενείς παραπονούνται για πόνο ο οποίος επιτείνεται κατά την παρατεταμένη ορθοστασία ή την κόπωση. Η συμφόρηση του αίματος προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας στους όρχεις, καθώς και μειωμένη παροχή οξυγόνου, λόγω κακής κυκλοφορίας, επηρεάζοντας σημαντικά την σπερματογένεση.

Σε βάθος χρόνου το μέγεθος του όρχι μειώνεται και τελικά εμφανίζεται υπογονιμότης. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στο σπερμοδιάγραμμα ασθενών με κιρσοκήλη είναι η ολιγοσπερμία (μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων), η ασθενοσπερμία (μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων) και η τερατοσπερμία (αύξηση του ποσοστού ανώμαλων μορφών).

Επειδή η κιρσοκήλη συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και συχνά ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της γονιμότητας ή κατά τη φυσική εξέταση ρουτίνας, εάν υπάρξει πόνος ή πρήξιμο στο όσχεο ή ανακαλυφθεί μια μάζα στο όσχεο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας. Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση οσχέου ή μάζα ή πόνο όρχεων, μερικές από τις οποίες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Διάγνωση της κιρσοκήλης

Η φυσική εξέταση αποτελεί τον την σημαντικότερη εξέταση στη διάγνωση της κιρσοκήλης. Επισκοπείται αρχικά το όσχεο για την εκτίμηση του μεγέθους των όρχεων, την ύπαρξη ορατών κιρσοειδώς διατεταμένων φλεβών, καθώς και την ύπαρξη άλλης παθολογίας (δερματικών βλαβών κλπ.).

Στη συνέχεια ψηλαφίζονται οι όρχεις για την εκτίμηση και πάλι του μεγέθους καθώς και της σύστασής τους, όπως και οι σπερματικοί τόνοι για τον έλεγχο ψηλαφητής κιρσοκήλης και της εκτίμησης του βαθμού αυτής. Η εξέταση γίνεται σε ύπτια και σε όρθια θέση, καθώς και με δοκιμασία Valsava. Μία καλή φυσική εξέταση μπορεί ενδεχομένως και να καλύψει εξ’ ολοκλήρου τη διάγνωση και σταδιοποίηση μιας κλινικά εμφανούς κιρσοκήλης.

Το απλό υπερηχογράφημα οσχέου μπορεί να μας δώσει στοιχεία για την ομοιογένεια του ορχικού παρεγχύματος και να θέσει τη διάγνωση πιθανής νεοπλασίας, ενώ μπορεί να μας δώσει και ακριβείς μετρήσεις του μεγέθους των όρχεων, που μπορεί να χρησιμεύσουν και για μελλοντικές συγκρίσεις. Με το έγχρωμο Doppler θα γίνει επιβεβαίωση μιας αμφίβολης περίπτωσης, ενώ θα διαγνωσθεί και η υποκλινική κιρσοκήλη. Για να τεθεί η διάγνωση της κιρσοκήλης θα πρέπει να ανεβρεθούν περισσότερες από 2 φλέβες με διάμετρο πάνω από 3 mm και παλινδρόμηση σε δοκιμασία Valsava.

Βεβαίως θα πρέπει να γίνεται σε κάθε υπογόνιμο άνδρα με κιρσοκήλη όλος ο βασικός έλεγχος της υπογονιμότητας, που θα περιλαμβάνει πλήρη, λεπτομερή φυσική εξέταση, γενική αίματος, έλεγχο ηπατικής βιοχημείας και νεφρικής λειτουργίαςγλυκόζηέλεγχο LHFSHτεστοστερόνηςπρολακτίνηςέλεγχο θυρεοειδούς και ενδεχομένως GnRH test.

Η αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη ή η δεξιά κιρσοκήλη θα πρέπει πάντα να ελέγχεται για ανάπτυξη σημαντικότερων αιτιών απόφραξης των φλεβών πέρα από την ανατομική αιτία, λόγω πιθανότητα οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, ανάπτυξης νεοπλασιών κλπ.

Η κιρσοκήλες ταξινομούνται σε :

 • Μικρή ή βαθμού I. Γίνεται ορατή μετά από δοκιμασία Valsava.
 • Μέτρια ή βαθμού ΙΙ. Είναι ψηλαφητή, χωρίς τη δοκιμασία Valsava.
 • Μεγάλη ή βαθμού ΙΙΙ. Ορατή σαν χωροκατακτητική εξεργασία στο όσχεο.

Θεραπεία της κιρσοκήλης

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην απολίνωση της έσω σπερματικής φλέβας σε υψηλότερο επίπεδο, ώστε να σταματήσει η παλινδρόμηση και η στάση του αίματος στον όρχι.

Ενδείξεις δε, για αντιμετώπιση της αποτελούν:

 • Ο χρόνιος πόνος και η ενόχληση.
 • Η ατροφία του όρχι στην εφηβεία.
 • Υπογονιμότητα στην ενηλικίωση.

Εγχειρήσεις

 • Εγχείρηση Ivavissevich: Γίνεται απολίνωση των σπερματικών φλεβών μέσα από βουβωνική προσπέλαση
 • Palomo εγχείρηση: Απολίνωση σπερματικών αγγείων στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, πάνω από το έσω βουβωνικό στόμιο.
 • Λαπαροσκοπική επέμβαση κιρσοκήλης.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κιρσοκήλης

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κιροσκήλης θεωρείται σημαντική και εξαιρετικά αποτελεσματική επέμβαση για την λύση του προβλήματος διότι:

 • Υπάρχει ταχύτατη και εξαιρετικά εύκολη χωρίς επιπλοκές ανεύρεση του στελέχους ή των στελεχών των σπερματικών φλεβών κατά την κάθοδο αυτών εξωπεριτοναϊκά, προ της εισόδου τους στο έσω βουβωνικό στόμιο.
 • Δεν υφίστανται επιπλοκές από τραυματισμούς νεύρων (πχ λαγονοϋπογάστριο) και από τραυματισμό ή απολίνωση της αρτηρίας του όρχεως, λόγω του ότι η ανεύρεση είναι πολύ ευκολότερη σε εκείνη την θέση αλλά και η μεγέθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη του γυμνού οφθαλμού.
 • Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και απόλυτα ενδεικνυόμενη σε αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη.
 • Μπορεί να συνδυασθεί εξαιρετικά μαζί με άλλη λαπαροσκοπική επέμβαση, π.χ. βουβωνοκήληχολοκυστεκτομήσκωληκοειδεκτομή. κλπ
Κισροκήλη

Η λαπαροσκοπική επέμβαση γίνεται με τρεις μικρές τομές των 5 χιλιοστών στο δέρμα, δεν έχει μετεγχειρητικό άλγος, απαιτεί λίγο χρόνο, και η νοσηλεία μπορεί να γίνει σε ημερήσια βάση.

Τι λένε οι ασθενείς

Ηλιας Καραχαλιος
Ηλιας Καραχαλιος
15/02/2024
Έκανα αποκατάσταση ομφαλοκήλης στις 9/2/24. Επέμβαση και μετεγχειρητική πορεία άριστη. Όλος ο κύκλος από διάγνωση μέχρι τον πρώτο έλεγχο μετά την επέμβαση είχε: Ευκολία και αμεσότητα. Σαφήνεια και προσανατολισμό στον στόχο. Πραγματικό ενδιαφέρον. Ευχαριστώ γιατρέ. Ευχαριστώ Δέσποινα για την συνεργασία και την εξυπηρέτηση καθώς και την θετική διάθεση στις επικοινωνίες μας.
iraklisvai
iraklisvai
25/11/2023
Χειρουργησε τη μητέρα μου πριν μερικά χρόνια με λαμπαροσκοποκη μέθοδο για κηλη. Πολύ επιτυχημένη επέμβαση και χωρίς καμία επιπλοκη. Πολύ καλός άνθρωπος και επιστήμονας
sia makro
sia makro
22/11/2023
Επισκέφτηκα τον κύριο Σαμπαλη για μια αφαίρεση ομφαλοκηλης, από την πρώτη στιγμή ένιωσα μεγάλη ασφάλεια έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο. Εξαίρετος επιστήμονας και πάνω απο όλα πολύ καλός άνθρωπος, για άλλη μια φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς και τους συνεργάτες σας!!
Νικόλας Τζιουμπρής
Νικόλας Τζιουμπρής
28/10/2023
Ένας "ζεστός" άνθρωπος!! Ένας εξαίρετος επιστήμονας αυτός καί οι συνεργάτες. Σάς ευχαριστώ γιά όλα γιατρέ...
Δημητρα Γκορπα
Δημητρα Γκορπα
19/07/2023
Ο κύριος Σαμπαλης είναι εξαιρετικός γιατρός. Είναι πανέξυπνος άνθρωπος έχει απίστευτες γνώσεις και νιώθεις ασφαλής. Είναι πολύ καλός άνθρωπος με επίπεδο και το ίδιο και η γραμματέας του η κ. Δέσποινα. Πολύ γλυκιά ευγενική και πάντα πρόθυμη να σε βοηθήσει. Μόλις έκανα μια επέμβαση χολής και νιώθω υπέροχα. Και θα κάνω και μια κήλη ξέροντας ότι είμαι στα καλύτερα χέρια. Όλη η ομάδα του κύριου Σαμπαλη ειναι εξαιρετική . Σας ευχαριστώ πολύ που υπάρχετε. Έχουμε ανάγκη από τέτοια μυαλά και επιστήμονες σαν εσάς! Να στε πάντα γερός και δυνατός !!!
Κωστας Μαρινάκης
Κωστας Μαρινάκης
24/03/2023
Πριν περίπου εφτά χρόνια είχα καρκίνο στο παχύ έντερο,την διάγνωση μου την έκανε ο κύριος Βασιλείου ο οποίος και με συνέστησε στο κύριο Σαμπαλη.Εγω με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς μέσα στο ανχος που είχαμε αλλά μόλις πήγαμε στον κύριο σαμπαλη δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο,φαινόταν ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που μου μιλούσε μου έβγαζε μια εμπιστοσύνη.Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια,ήταν πολύ προχωρημένο μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο.Μου έκανε το χειρουργείο και τόσα χρόνια μετά είμαι καλά σαν να μην είχα ποτέ τίποτα,ο κύριος Βασιλείου όταν μου έκανε εξέταση κολονοσκοπησης ένα χρόνο μετά μου είπε αν δεν ήξερα που ήταν το πρόβλημα σου δεν θα καταλάβαινα καν που είναι η τομη!Εκτός από πολύ καλός γιατρός ο κύριος Σαμπαλης είναι και πολύ καλός άνθρωπος,θυμάμαι επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά και ήθελα να εξοφλήσω όσο πιο γρήγορα μπορουσα μου έλεγε τι ανχωνεσαι παιδί μου στο τελος!Θα τον ευχαριστώ για παντα!Σήμερα είμαι 34 όταν έκανα το χειρουργείο ήμουν 26 χρόνων παιδι!Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ θέλω να περνάω μια φορά τον χρόνο να του λέω μόνο ένα ευχαριστώ,ο θεός να τον έχει καλα!
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ
06/11/2022
Ήταν μεγάλη μου τιμή να συνεργαστώ με τον εξαιρετικό γιατρό και Άνθρωπο κ. Σαμπαλη Γεώργιο 🙏🙏🙏
TG 2312
TG 2312
27/10/2022
Ο κύριος Σάμπαλης και όλη η ομάδα του είναι άψογοι και πολύ έμπειροι επαγγελματίες. Σας τους συστήνω ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα.

Έχετε ερωτήσεις; Θέλετε βοήθεια;

Θα χαρούμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας