Προεδρία στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΧ

/Προεδρία στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΧ

O κ.Σάμπαλης Γεώργιος, ως Πρόεδρος του πολύ πετυχημένου 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, πού έλαβε χώρα στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα, 26-28 Μαϊου 2023.

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό