Χειρουργική Βουβωνοκήλης

///Χειρουργική Βουβωνοκήλης

Χειρουργική της βουβωνοκήληςΕίναι αποκλειστικά χειρουργική και η κλασσική μέθοδος της αποκατάστασης της βουβωνοκήλης είναι η ανοικτή επέμβαση.  Αποτελεί την επι χρόνια καταξιωμένη μέθοδο αντιμετώπισης της κήλης, και εχει υποστεί πλείστες οσες βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Η χειρουργική αυτή παρουσίασε μίας μεγάλη γκάμμα επεμβάσεων, ανάλογα με τον τρόπο συρραφής των ιστών, και ανάλογα με τους χειρουργούς – πρωτοπόρους εκείνης της εποχής, έλαβαν και την ανάλογη “ονομασία” πχ Bassini, Souldice, Turner, Darn κλπ.

Η σημαντικότερη εξέλιξη της χειρουργικής αντιμετώπισης της κήλης είναι η μέθοδος τοποθέτησης  πλέγματος, που καθιερώθηκε από τον Lichtenstein στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η επεμβάσεις τοποθέτησης πλέγματος, ακολούθησαν μεγάλη άνθιση στα επόμενα χρόνια και καταξιώθηκαν στην χειρουργική κοινότητα παγκοσμίως, κυρίως λόγω των σημαντικών αποτελεσμάτων της μεθόδου σε σχέση με την επανεμφάνιση υποτροπή της κήλης μετεγχειρητικά, σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Σήμερα σε πολλά κέντρα και πολλοί χειρουργοί επιτελούν με ασφάλεια την ανοικτή μέθοδο, με την ίδια επιτυχία. Παρ´όλα αυτά, η επέμβαση στηρίζεται στην διάνοιξη-τομή, όλων των στρωμάτων του τοιχώματος, όπως κατά σειράν: δέρμα, υποδόριο, απονευρώσεις, μυς, αγγεία και νεύρα, και περιτόναιο.
Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη τραύματος-ουλής, και επακόλουθος μετεγχειρητικός πόνος.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις τιμές της υπηρεσίας, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας & θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνήστε τώρα με το γιατρό!

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι σχετιζόμενες με το τραύμα: οίδημα, αιμάτωμα, συλλογή, σιατομή υποδερματίων νεύρων κλπ. Η υποτροπή της κήλης είναι σημαντικά εξαρτώμενη από την μέθοδο.

Χειρουργική της βουβωνοκήληςΈτσι οι επεμβάσεις με “τάση” (tension repair) χωρίς πλέγμα, εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής σχετιζόμενες με τις επεμβάσεις “χωρίς τάση” (tension free repair), δηλαδή τις επεμβάσεις με πλέγμα

Η μεθοδος ενδείκνυται σήμερα, εφ´όσον η χειρυργική ομάδα δεν έχει λαπαροσκοπικήεκπάιδευση,  υπάρχει έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού, υπάρχει αντενδειξη για γενική αναισθησία και εφ´οσον προκειται για μεγάλη οαχεοκήλη με αδυνατον προς αναταξη σάκκο περιτοναίου και σπλάχνου.

Η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και η τεχνολογική εξέλιξη που την συνοδεύει, δημιούργησε την λαπαροσκοπική προσπέλαση στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης, με επακόλουθο την εμφάνιση κατά σειράν δύο λαπαροσκοπικών τεχνικών:

Η ενδοπεριτοναϊκή προσπέλαση θεωρείται πλέον υποδεέστερη της προπεριτοναϊκής επέμβασης διότι:

 • Εχει προσπέλαση διακοιλιακά.
 • Οι χειρισμοί που γίνονται, απαιτούν επαφή των εργαλείωνμε τα ενδοκοιλιακά όργανα.
 • Απαιτείται διάνοιξη του περιτοναίου για την προσπέλαση του χώρου της κήλης, τοποθέτηση του πλέγματος και επανασυρραφή του περιτοναίου, και..
 • Μερικές φορές δημιουργείται επαφή του πλέγματος με ενδοκοιλιακά όργανα (πχ ένερο)!

Η προπεριτοναϊκή προσπέλαση είναι πλέον καταξιωμένη διότι ΟΛΑ τα ανωτέρω προβλήματα είναι λυμμένα!

 • Η επέμβαση λαμβάνει χώρα στην περιοχή που δημιουργείται η βουβωνοκήλη, δηλαδή στο έσω βουβωνικό στόμιο, κάτωθεν του ορθού κοιλικού μυός, άνωθεν της οπισθίας θήκης αυτού, και ύπερθεν του περιτοναϊκού σάκκου.
 • Δεν δημιουργείται επαφή με ενδοκοιλιακό όργανο και
 • Το πλέγμα ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με σπλάχνο!

Η μέθοδος TEP

 • Αποτελεί την ιδανική μέθοδο στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης αλλά και της μηροκήλης.
 • Γίνεται με γενική αναισθησία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με επισκληρίδιο αναισθησία.
 • Η διαδικασία απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας με εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
 • Απαιτεί εξαιρετικά οργανωμένο χειρουργείο και αριστα εκπαιδευμένη χειρουργική ομάδα.!

Χειρουργική της βουβωνοκήλης

Η μέθοδος είναι ΙΔΑΝΙΚΗ για την αντιμετώπιση της ξαναχειρουργημένης βουβωνοκήλης δηλαδή της υποτροπής μετά απο ανοικτή επέμβαση διότι επεμβαίνει σε ένα τελείως “παρθένο” χειρουργικά ανατομικό “διαμέρισμα” του σώματος, με επακόλουθο την τοποθέτηση του πλέγματος σε “υγιείς” ιστούς.

Είναι επίσης ΙΔΑΝΙΚΗ και αποτελεί παγκοσμίως απόλυτη ένδειξη για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης “άμφω” βουβωνοκήλης!

Κόστος Επέμβασης Βουβωνοκήλης

Το κόστος της επέμβασης εξαρτάται απο: την χρήση ειδικών υλικών όπου στην συγκεκριμμένη περίπτωση είναι το πλέγμα (είδος και μέγεθος) και τα έξοδα κλινικής, και καθορίζεται επίσης από το Είδος ασφαλιστικής κάλυψης (ιδιωτική ασφάλεια και ασφαλιστικό ταμείο πχ Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ).

Στο κόστος επέμβασης περιλαμβάνονται τα έξοδα κλινικής, αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός, δεχονται την εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής, ή αν υπάρχει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ο ΕΟΠΠΥ συμμετέχει στην διαδικασία της νοηλείας του ασθενούς, με την χρήση ειδικών “πακέτων νοσηλείας” τα λεγόμενα ΚΕΝ (κλειστό ενοποιημένο νοσήλειο), ούτως ώστε ο ασθενής πληρώνει συμμετοχή στην κλινική και τις αμοιβες της χειρουργικής ομάδος. Η πληρωμή της επέμβασης αφορά την εξόφληση της κλινικής και της χειρουργικής ομάδος (χειρουργού και αναισθησιολόγου).
1. Η εξόφληση της κλινικής γίνεται είτε με μετρητά, είτε αν υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια με επιταγή μεταχρονολογημένη είτε με συναλλαγματική, με στόχο να πληρωθεί η κλινική μετά την εκταμίευση των χρημάτων απο την ασφαλιστική εταιρεία.
2. Αν η κλινική είναι συμβεβλημένη με την ασφαλιστική εταιρεία, τότε η εξόφληση γίνεται μεσω λογιστηρίου και ο ασθενής δεν συμμετέχει καθόλου στην διαδικασία πληρωμής.
Η εξόφληση της χειρουργικής ομάδος μπορεί να γίνει είτε με μετρητά, είτε μέσω κλινικής ενσωματωμένη στο συνολικό κόστος στις προηγούμενες περιπτώσεις 1 και 2, είτε με πιστωτική κάρτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεώργιος Χ. Σάμπαλης
Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκόπος
Δ/ντης Χειρουργός – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Βιογραφικό Ιατρού →

  Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
   

  ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

  Viber
  Viber Επικοινωνία με Ιατρό