Συνέντευξη στο Χειρουργείο – Λαπαροσκοπική Κήλη TEP

//Συνέντευξη στο Χειρουργείο – Λαπαροσκοπική Κήλη TEP


Video-παρουσίαση της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης με τη μέθοδο TEP

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό