Ομιλία για Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κοιλιοκηλών

//Ομιλία για Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κοιλιοκηλών


Ομιλία στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελάχιστα Επεμβατικών μεθόδων Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, με θεμα την “Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κοιλιοκηλών”

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό