Ομιλία με θέμα Λαπαροσκοπική Ανατομία Βουβωνικής Χώρας

//Ομιλία με θέμα Λαπαροσκοπική Ανατομία Βουβωνικής Χώρας


Ομιλία στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελάχιστα Επεμβατικών μεθόδων Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, με θεμα την “Λαπαροσκοπική” Ανατομική της Βουβωνικής χώρας

Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό