Παρουσία στο 30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο

//Παρουσία στο 30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο

Σημαντική και εποικοδομητική η παρουσία του χειρουργού κ.Σάμπαλη Γεώργιου στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη

– Συμμετοχή σε ένα πολύ σημαντικό Panel:

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ 
Συντονιστές: Σ. Ρίζος, Θ. Ζεκερίδης
Λαπαροσκοπική TEP αποκατάσταση: Γιατί την προτιμώ και πώς την κάνω. Γ. Σάμπαλης

O κ. Σάμπαλης ανέπτυξε διεξοδικά και με πλήρη σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, τις ενδείξεις της λαπαροσκοπικής κήλης TEP, τα χειρουργικά βήματα, τις δυνητικές επιπλοκές και τα πλεονεκτήματα της και τόνισε πως αποτελεί την σημαντικότερη κια πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης της κήλης της βουβωνικής χώρας, που πρεπει να επιτελείται όμως από σύγχρονους και άριστα εκπαιδευμένους χειρουργούς.


– Παρουσίαση πολύ σημαντικού video-presentation

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΠΑΡ – ΧΟΛΗΦΟΡΑ – ΠΑΓΚΡΕΑΣ
STEP BY STEP, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΔΥΣΚΟΛΗ» ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ.
Το συνοδευτικό κείμενο της παρουσίασης ήταν το ακόλουθο:
STEP BY STEP, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΔΥΣΚΟΛΗ» ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ.

Σάμπαλης Γεώργιος, Γεωργίου Μιχαήλ, Αναστασάκου Κορνηλία, Βαγενάς Παναγιώτης, Κουτουλίδου Σταματία

Χειρουργική Κλινική – Ευρωκλινική Αθηνών.

Ο στόχος της εργασίας είναι η ,μέσα απο video,παρουσίαση περιστατικού εξαιρετικά δύσκολης λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, σε ασυμπτωματικό ασθενή. Επιμελώς παρουσιάζεται η ευκολία παρερμηνείας αναγνώρισης των στοιχείων του Callot, και ακολούθως αναδεικνύονται step by step, κριτήρια «ασφαλούς» διενέργειας της μεθόδου και αποφυγής των κακώσεων των εξωηπατικών χοληφόρων.

Η κάκωση των εξωηπατικών χοληφόρων αποτελεί ακόμη την βαρύτερη και σοβαρότερη επιπλοκή της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής διεθνώς, απο την απαρχή της εφαρμογής της μεθόδου. Το ποσοστό τραυματισμού ανέρχεται στο 0,1% εκ των οποίων το 59,5% αφορά χολόρροια απο τον κυστικό πόρο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά κακώσεις του χοληδόχου πόρου. Η βασικότερη αιτία των κακώσεων (86%) αφορά την λανθασμένη ανατομική αναγνώριση των χοληφόρων , o δε τραυματισμός δεν αναγνωρίσθηκε στο 70% και καθυστέρηση στην αναγνώριση μετεγχειρητικά στο 57%. Η υποτίμηση του κινδύνου και η οπτική παραπλάνηση (βλέπεις αυτό που πιστεύεις οτι ειναι) ήταν σημαντικοί παράγοντες στην παραπλάνηση, ενώ το 70,9% των χειρουργών αναφέρει την έλλειψη χειρουργικής εμπειρίας, σαν βασικό συντελεστή των αιτίων.

Η λεπτομερής και εμμένουσα προσεκτική αναγνώριση των στοιχείων του Callot, σε συνδυασμό με σαφή κριτήρια ασφαλείας που περιγράφονται στην παρουσίαση, παραμένουν οι βασικότεροι παράγοντες αποφυγής των κακώσεων των εξωηπατικών χοληφόρων. Η χειρουργική εμπειρία παραμένει σαφώς παράπλευρος υψηλός συντελεστής.

Η τροποποίηση της «κουλτούρας» της χολοκυστεκτομής θεωρείται πλέον η πλέον επαρκής διαδικασία, στην παρεμπόδιση του σφάλματος αναγνώρισης του χοληδόχου πόρου.

Οι χειρουργοί πρέπει να εκπαιδευτούν να αποδεχθούν την ανάγκη για να τροποποιήσουν το “χειρουργικό σχέδιο”, να ψάχνουν ενδείξεις που να απορρίπτουν την υπόθεση που σχηματίζουν στο μυαλό τους και να εφαρμόζουν «κανόνες ανάσχεσης» για τροποποίηση ή αλλαγή της επέμβασης.

Το εξαιρετικό video-presentation


– Συμμετοχή σε ανακοίνωση τής ακολούθου εργασίας:

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ TEP ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20ΕΤΙΑΣ
Σάμπαλης Γεώργιος, Γεωργίου Μιχαήλ, Καλλιγάς Θέμης,  Βαγενάς Παναγιώτης, Κουτουλίδου Σταματία
Χειρουργική Κλινική – Ευρωκλινική Αθηνών, Χειρουργική Κλινική – Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

H Λαπαροσκοπική εξωπεριτοναϊκή  αποκατάσταση TEP, αποτελεί μία καταξιωμένη μέθοδο της αντιμετώπισης των κηλών της βουβωνικής χώρας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση  της 20ετούς εμπειρίας της εφαρμογής της μεθόδου, στα αναφερόμενα ιδιωτικά ιδρύματα. Αφορά το σύνολο 444 ασθενών, 412 άνδρες και 32 γυναίκες, ηλικίας από 15 έως 90 ετών, εκ των οποίων  το 18% παρουσίαζαν αμφω βουβωνοκήλη.

Οι επεμβάσεις διενεργήθησαν με γενική αναισθησία, και στο 10% διενεργήθη παράλληλος επέμβαση (στην πλειονότητα ομφαλοκήλη, χολοκυστεκτομή και κιρσοκήλη). Στο σύνολο των επεμβάσεων οι 8 ήσαν μηροκήλες και επίσης οι 29 ασθενείς προσήλθαν με περίσφιξη της κήλης.

Ο χρόνος διενέργειας επέμβασης κυμάνθηκε από 25-45 λεπτά στις ετερόπλευρες και 45-80 λεπτά στις αμφοτερόπλευρες κήλες. Ολοι οι ασθενείς νοσηλεύτκαν για ενα 24ωρο εκτός από 5 ασθενείς οπου η νοσηλεία παρατάθηκε σε δύο.

Απο το σύνολο των επεμβάσεων, σε 6 ασθενείς έγινε μετατροπή σε TAPP κυρίως λόγω προηγηθείσας ριζικής προστατεκτομής. Το 5% των ασθενών είχαν υποτροπή της βουβωνοκήλης απο παλαιότερη ανοικτή επέμβαση.

Οι επιπλοκές των ασθενών ήσαν 33 ασθενείς με μετεγχειρητικό ύγρωμα και 3 ασθενείς με ελάσσονα και παροδικό τραυματισμό νεύρου.

Συνολικά οι ασθενείς είχαν μετεγχειρητική παρακολούθηση επί 6μηνου  στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ενώ παρουσιάστηκαν 4 ασθενείς με υποτροπή 3 μετά απο μεγάλη οσχεοκήλη και 1 με μεγάλη ευθεία βουβωνοκήλη.

Τα πλέγματα που επιλέγησαν ήσαν κυρίως Vipro και Prolene, ενώ το είδος καθήλωσης ήταν κυρίως τύπου Protac και Securestrap.

Η λαπαροσκοπική μέθοδος TEP  αποτελεί μία ασφαλή μέθοδο  αποκατάστασης των κηλών της βουβωνικής χώρας, ιδανική δε για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης κήλης και των υποτροπών μετά απο ανοικτή επέμβαση.

Γεώργιος Σάμπαλης on EmailΓεώργιος Σάμπαλης on FacebookΓεώργιος Σάμπαλης on LinkedinΓεώργιος Σάμπαλης on TwitterΓεώργιος Σάμπαλης on Youtube
Γεώργιος Σάμπαλης
Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκόπος at Δ/ντης Χειρουργός – Ευρωκλινική Αθηνών
Αριστούχος Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπότροφος Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Μέλος EAES (European Association for Endoscopic Surgery)
Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.
Viber
Viber Επικοινωνία με Ιατρό